Keltatäplä ja silmänpohjan rappeuma

Keltatäplä (makula) sijaitsee verkkokalvolla. Se on 2–3 millimetrin kokoinen alue, jolla on suuri määrä lähekkäin olevia näkösoluja. Keltatäplän alueella olevien näkösolujen tehtävänä on huolehtia terävästä näöstä. Jos alueella tapahtuu ikääntymisestä johtuvia muutoksia, näöntarkkuus voi heikentyä pysyvästi. Sauvasolut tarkoittavat näkösoluja, jotka ovat keltatäplän ulkopuolella. Nämä solut ovat valoherkimpiä, ja niitä tarvitaan hämäränäköön.

Keltatäplä ja silmänpohjan rappeuma

Kuiva silmänpohjan rappeuma ja harmaakaihi ovat yleisimmät syyt näön heikkenemiseen länsimaissa. Keltatäplän ikämuutokset jaetaan kuivaan ja kosteaan ikärappeumaan (AMD). Lyhenne AMD tulee englannin kielen sanoista Age-Related Macular-Degeneration (silmänpohjan ikärappeuma). Noin 10–20 prosentissa tapauksista kuiva muoto voi kehittyä vakavammaksi kosteaksi muodoksi. Kosteaa ikärappeumaa edeltää aina kuiva ikärappeuma. Keltatäplän ikämuutokset voivat aiheuttaa verkkokalvon tulehdusta ja turvotusta. Näkö vääristyy siten, että suorat viivat näkyvät mutkaisina. Jos havaitset näön vääristymistä, hakeudu silmälääkäriin.

Tappisolut tarkoittavat näkösoluja, joita on keltatäplässä. Ne huolehtivat terävästä näöstä ja värienerottelukyvystä.

Silmän altistuminen valolle lisää voimakkaasti oksidatiivista stressiä ja vapaita radikaaleja, jotka ovat vahingollisia verkkokalvolle. Oksidatiivinen stressi tarkoittaa solujen ja aineenvaihdunnan happohyökkäystä. Vapaat radikaalit ovat happovaihdunnan yhteydessä muodostuvia vahingollisia molekyylejä. Jos näkökyky vaikuttaa heikentyneeltä, on hyvä käydä näöntarkastuksessa. Oikeanlainen hoito voi hillitä tai hidastaa näön heikentymistä.

Artikkeli yhteistyössä S:t Erikin silmäsairaalassa työskennelleen professori Peep Algveren kanssa.

Silmien terveystarkastus

Ikääntymisen myötä näkökyky usein heikkenee. Tähän on monta eri syytä. Tavallisin syy on vähentynyt silmän mukautumiskyky. Optikko voi auttaa määräämällä uudet silmälasit.

Myös monet sairaudet voivat vähitellen heikentää näköä. Tavallisia syitä ovat esimerkiksi ikääntymiseen liittyvät muutokset keltatäplässä, glaukooma (viherkaihi eli silmänpainetauti), katarakta (harmaakaihi) tai diabeteksesta johtuvat muutokset verkkokalvolla.

Optikoilla on laitteita ja varusteita, joilla he voivat tarkastaa silmien terveyden. Erikoiskoulutetut optikot osaavat tulkita silmänpohjakuvauksesta saatuja kuvia. Muut optikot pyytävät kuvista silmälääkärin lausunnon. Keskustele optikkosi kanssa silmien terveystarkastuksesta.

Silmien terveystarkastuksia koskevat kansainväliset suositukset: Yli 60-vuotiaat: 1 kerta/vuosi (National Eye Institute, Yhdysvallat).

Silmien terveystarkastus