Gula fläcken

På näthinnan finns gula fläcken (makula). Det är ett 2-3 mm stort område på näthinnan där de flesta syncellerna finns och där sitter de tätt ihop. Det är från syncellerna i den gula fläcken vi har det skarpa seendet. Drabbas denna del av åldersförändringar så finns det risk för irreversibel nedsatt synskärpa.

Åldersförändringar i gula fläcken delas in i torr och våt AMD. AMD står för Age-Related-Macular-Degeneration.  Torr makuladegeneration och grå starr, är de vanligaste orsakerna till synnedsättning i västvärlden.  I ca 10-20% av fallen kan den torra övergå till den allvarligare våta formen. Den våta formen föregås alltid av den torra varianten. Åldersförändringar i gula fläcken kan orsaka att näthinnan blir inflammerad och svullnar, vilket resulterar i ett krokseende där raka linjer uppfattas som krokiga. Besök ögonläkare utifall krokseende uppstår.

Stavar kallas de synceller som finns utanför gula fläcken och de är mest ljuskänsliga och används i mörker. Tappar kallas de synceller som finns i gula fläcken och de gör så att vi ser skarpt, och de är mest färgkänsliga.

När ögat utsätts för ljus leder det till en kraftig ökning av oxidativ stress och fria radikaler, vilka är skadliga för näthinnan. Oxidativ stress innebär syreangrepp på celler och ämnesomsättningen. Fria radikaler är skadliga molekyler som ombildats vid syreomsättningen. Om seendet upplevs som försämrat är det betydelsefullt att genomföra en synundersökning. Vid rätt behandling kan synnedsättningen hejdas eller förlångsammas.

Artikel med Professor Peep Algvere S:t Eriks ögonsjukhus.

Ögonhälsoundersökning

Med åren blir synen ofta sämre pga. flera orsaker. Vanligaste orsaken är att ögats brytkraft förändras, vilket optiker kan avhjälpa med nya glasögon.

Det finns också vanliga sjukdomar, som ger långsam synförsämring, till exempel åldersförändring i gula fläcken, glaukom (grön starr), katarakt (grå starr) eller näthinneförändring på grund av diabetes.

Det finns optiker som har utrustning för ögonhälsoundersökning. Optiker med speciell utbildning kan tolka dina ögonbottenbilder. Andra optiker kan ha ögonläkare som bedömer bilderna. Hör med din optiker ang. ögonhälsoundersökning.

Optiker som har utrustning för ögonhälsoundersökning, och där resultaten granskas av ögonläkare finns i nedan länk.

Internationella rekommendationer om ögonhälsoundersökning: Över 60 år: 1 gång/år (National Eye Institute, USA).